Магистратура

 

Ўқув фанлари:

 

I. Умумметодологик фанлар:

  • Ўзбекистон Республикасининг халқаро ва ички сиёсати, мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари (Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари асосида)
  • Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси
  • Давлат бошқарувининг ҳуқуқий масалалари
  • Иқтисодиёт назарияси ва давлат сиёсати
  • Макроиқтисодий сиёсат (монетар, фискал, ташқи иқтисодий сиёсат ва меҳнат бозори)
  • Статистика асослари. Давлат бошқарувида сифатга оид ва миқдорий таҳлил
  • Инглиз тили
  • Ахборот-коммуникация технологиялари ва "электрон ҳукумат"
  • Қадриятлар тизими ва давлат хизматчисининг ахлоқи сифатлари ҳамда лидерлик қобилиятини ривожлантириш

 

 

II. Мутахассислик фанлари

  • Давлат бошқаруви тизимида менежмент назарияси ва амалиёти
  • Амалий социология асослари
  • Персонални бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантириш
  • Вазиятлар таҳлли, давлат бошқарувида қарорлар қабул қилиш ва уларнинг ижроси
  • Ижтимоий сиёсат
  • Давлат молияси асослари
  • Маҳаллий бошқарув
  • Ташқи иқтисодий фаолият ва хорижий инвестициялар
  • Жамоатчилик билан алоқалар. Хизмат ёзишмалари ва нотиқлик маҳорати

 

 

III. Танлов фанлар блоки

1. Иқтисодий соҳа менежменти

  • Иқтисодий ривожланиш моделлари
  • Инвестицион фаолият ва лойиҳаларни бошқариш
  • Халқаро молия асослари
  • Корпоратив бошқарув ва молиявий менежменти асослари
  • Бошқарув ҳисоби асослари

 

 

2. Ижтимоий соҳа менежменти

  • Таълим соҳасида давлат сиёсати
  • Ижтимоий таъминот
  • Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат сиёсати
  • Буғгалтерия ҳисоби ва ғазначилик
  • Инновация, фан ва технологиялар соҳасида давлат сиёсати

 

 

3. Ҳудудлар менежменти

  • Ўзини-ўзи бошқариш институтлари
  • Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
  • Маҳаллий бошқарув ва эркин иқтисодий зоналар
  • Экология ва табиий ресурсларни бошқариш
  • Ҳудудий ривожлантириш