Хорижий тиллар кафедраси

 

Кафедранинг мақсади – Давлат бошқарувида инглиз тилида коммуникатив компетенцияни шакллантириш, равон сўзлашиш, менеджментга оид бўлиб ўтаётган воқеа ва ҳодисаларни муҳокама қилиш, ижтимоий, иқтисодий ва регионал бошқарув, менеджмент, молия, сиёсатшунослик, тадбиркорлик, халқаро бизнес сингари давлат аҳамиятига молик жабҳаларда кўп қўлланиладиган инглизча сўз ва иборалар базасини ривожлантириш, билим ва кўникмаларини ошириш ва мазкур йўналишда илмий изланишлар олиб бориш.

 

 

Чутпулатов Мухаммад Чариевич

 

Кафедра мудири

 

 

 

 

 

Каюмова Камола Насировна

 

Кафедра  катта ўқитувчиси

 

 

 

 

 

 

Сияева Гулнора Ашрафовна

 

Кафедра  катта ўқитувчиси

 

 

 

 

 

 

 

Зупарова Лобар Каримовна

 

Кафедра  катта ўқитувчиси

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПЕДАГОГИК ИННОВАТИКА: РАҲБАР КАДРЛАРГА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШ» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси тўплами

 

Кафедранинг вазифалари Ўзбекистон  Республикаси Президентининг  2012 йил 10 декабрдаги  “Чет  тилларни  ўрганиш  тизимини  янада  такомиллаштириш чора - тадбирлари  тўғрисида”ги ПҚ - 1875- сонли Қароридан келиб чиқадиган вазифалар, чет тилини эгаллаш даражаларининг Европа тизими: CEFR, олий таълим тизимида чет тилларни ўқитишнинг долзарб масалалари, глобал Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда хорижий тилларни ўрганиш жараёнига замонавий педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш;

 

- тингловчиларда давлат бошқарувида инглиз тилининг долзарб аҳамияти тўғрисида тушунчани шакллантириш;

 

- чет тили дарслари касбий йўналтирилган бўлиб,  тингловчиларнинг нафақат тил кўникмаларини амалда ривожлантиришга, балки уларнинг меҳнат фаолиятлари билан боғлиқ вазиятларда қўллашга ёрдам бериш;

 

- жамият ҳаётида тенг иштирок этиш, жамоада ишлаш, бошқа мулоқотчиларнинг фикр ва истакларини эътиборга олган ҳолда амалий вазифаларни бажаришда тўғри қарор қабул қилиш кўникмаларини хорижий тилда шакллантириш;

 

 - инглиз тили бўйича коммуникатив, илмий, касбий кўникмаларини шакллантириш;

 

 

Ўқитиладиган фанлар:

 

- Бизнес мулоқотда инглиз тили;

 

- Инглиз тили, ҳалқаро музокаралар.

 

 

Боғланиш учун маълумотлар: тел. 232-60-59, 232-61-14