Эълонлар

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг  26 декабрь соат 14.00да Адилходжаев Шерзод Шухратовичнинг «Совершенствование правовых и институциональных механизмов осуществления бюджетного контроля в Республики Узбекистан»мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ва Азизов Ниғмонжон Пардаевичнинг «XX асрнинг биринчи чорагида Туркистондаги сиёсий партияларнинг дастурларида давлат ва ҳуқуқ масалалари» мавзусидаги юридик фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ҳамда 29 декабрь соат 14.00да Амиров Зафар Актамовичнинг «Ҳуқуқбузарликларни олдини олишда ҳуқуқий тарбиянинг роли» мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси ўтказилади.