Эълонлар

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018 йил 17 апрель соат 14.00 даги мажлисида Амиров Зафар Актамовичнинг «Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳуқуқий тарбиянинг роли» мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ҳимояси ўтказилади.