Эълонлар

Тошкент давлат юридик университети мустақил-изланувчиси Файзиев Олим Раимкуловичнинг 12.00.02 – “Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи” ихтисослиги бўйича “Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорларини ҳуқуқий экспертиза ва давлат рўйхатидан ўтказиш фаолияти самарадорлигини ошириш” мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018 йил 13 ноябрь куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

 


 

Тошкент давлат юридик университети докторанти Юсупов Сардорбек Баходировичнинг  «Давлат органларининг юридик ва жисмоний шахс мурожаатлари билан ишлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш » мавзусидаги юридик фанлари  бўйича  фалсафа  доктори  (PhD)  илмий  даражасини  олиш  учун ёзилган  диссертациясининг  ҳимояси  Ўзбекистон  Республикаси  Президенти  ҳузуридаги Давлат  бошқаруви  академияси  ҳузуридаги Илмий  даража  берувчи  27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018  йил  13 ноябрь  куни  соат  14.00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

 


 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 14.07.2016.Yu.30.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 20  ноябрь соат 14.00  даги мажлисида Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси Бердияров Шухрат Намазбоевичнинг «Ҳуқуқий фаолиятда юридик техникани қўллашнинг методологик асосларини такомиллаштириш» мавзусидаги докторлик диссертацияси (DSc) ҳимояси бўлиб ўтади.

 

 

 

 


 

 

Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши жорий йилнинг 3 ноябрь куни соат 14.00да  (Академиянинг 220-хонасида) бўлиб ўтади.

 

 

Кун тартиби:

 

1. Нематов Жўрабек Нематиллоевичнинг «Ўзбекистон Республикасида маъмурий процедураларнинг институционал асосларини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)» мавзусидаги, 12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича юридик фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси.

 

2. Алламбергенов Сапарбай Даулетбаевичнинг «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш» мавзусидаги, 12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси.

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2017 йил 31 майдаги 239/3-сон қарори билан тасдиқланган «Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш тўғрисида»ги низомнинг 37-бандига мувофиқ, мажлисда Илмий семинар аъзолари билан бирга семинарга аъзо бўлмаган мутахассислар ҳам иштирок этишлари мумкинлиги маълум қилинади.